PRIVACYVERKLARING VAN HSV ‘De Schele Pos’ Roden

HSV ‘De Schele Pos is gevestigd te Tolbert en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40024093 . Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV ‘De Schele Pos’  verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

 

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

1.1 HSV ‘De Schele Pos’ verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij HSV ‘De Schele Pos’ aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
 2. een product of dienst afneemt bij HSV ‘De Schele Pos’ (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

 • 2 HSV ‘De Schele Pos verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies.

 

1.3 HSV ‘De Schele Pos’ kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.

 

 

 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met HSV ‘De Schele Pos’(bijv. via e-mail, een contactformulier op website, telefonisch e.d.).

 

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV ‘De Schele Pos’ persoonsgegevens verwerkt;

 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV ‘De Schele Pos’ met betrekking tot u verwerkt;

 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV ‘De Schele Pos’.

 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

 • 1 HSV ‘De Schele Pos’ zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

 • 2 HSV ‘De Schele Pos’ treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 

 

 1. DERDEN

 

 • 1 HSV ‘De Schele Pos’ kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 

 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

 

 • 2 HSV ‘De Schele Pos’ verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV ‘De Schele Pos’ daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

 

Roden, februari 2018