Wedstrijdregelement HSV De Schele-Pos Tolbert

Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op hun naam gestelde
en van een verenigingsnaam voorziene, geldige VISPAS, uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

Er wordt gevist met 1 hengel, voorzien van 1 enkele haak. 1 lijn in het water!

Naast dit reglement zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal of schade voor, tijdens of na de wedstrijd.

Aas en voer zijn vrij, behoudens het voor handen hebben en/of gebruik van gekleurde
maden en lokvoeders waaraan (schadelijke) kleurstoffen zijn toegevoegd.

De onderlinge afstand van visser tot visser bedraagt minimaal 10 meter.

Met onderling goed vinden kan hier vanaf worden geweken.

Het is verboden te vissen vanaf boten en bruggen.

Het wegen van de vis dient met 2 man te gebeuren.

Er wordt uitsluitend gevist op gewicht, alle vis telt met uitzondering van snoek, snoekbaars en paling.

Men mag zich tijdens de wedstrijd 3 x met de auto verplaatsen binnen het parcours.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, maakt het bestuur hiervoor een beslissing

Klachten moeten uiterlijk binnen 15 minuten na het einde van de wedstrijd zijn ingediend
bij de organisatie/wedstrijdleiding.

Klachten die later komen, worden niet in behandeling genomen.